Beta4all: chem4all, inf4all, natk4all, wisk4all

schakelprogramma's voor aspirant-bètaleraren en verdieping voor zittende docenten

 

Bèta4all is er voor mensen met een technisch/exacte universitaire opleiding die eerstegraads leraar willen worden in informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde - én voor zittende docenten die zich in de examenonderwerpen willen verdiepen! De programma's voor natuurkunde (natk4all) en wiskunde (wisk4all) draaien sinds september 2015, en de programma's voor scheikunde (chem4all) en informatica (inf4all) zijn begonnen in september 2016. Op deze site vind je alle informatie over inhoud, toelating en inschrijving.

Heb je een exacte studie gedaan en wil je eerstegraads leraar worden?

Neem dan eerst contact op met de universitaire lerarenopleiding van jouw keuze. Dat kan bijvoorbeeld via de site het Onderwijsloket. De opleiders daar kunnen beoordelen welke cursussen je zou moeten volgen om je vakinhoudelijke bagage aan te vullen. Als je al een eerstegraadsopleiding volgt dan kun je daar natuurlijk ook te weten komen welke cursussen in jouw bijscholingsbehoeften kunnen voorzien. Vraag dan ook meteen na hoe het met de betaling zit, de kosten worden vaak door je opleiding gedekt!

 

Ben je een zittende docent en wil je je verdiepen?

Dan kun je natuurlijk zelf de cursus(sen) zoeken die je interesse hebben en je aanmelden via de pagina inschrijving. Erkenning van de beta4all cursussen voor het Register Leraar is aangevraagd.  

 

Partners